Kalfalık Belgesi Nasıl Alınır


Kalfalık Belgesi alabilme şartları ilgili mesleğin kapsama alındığı tarihteki kalfa adayının yaşına göre değişmektedir...
 
1. 19 Yaşından gün almamış olan ve kanun kapsamında bir meslek dalında çalışanlar Mesleki Eğitim Merkezlerinde meslek dallarının eğitim süresi boyunca haftada bir gün öğrenim gördükten sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi :16)
2. 19 yaşından gün almış olanlar ise Mesleki Eğitim Merkezlerinde açılacak yoğunlaştırılmış eğitime tabi tutulduktan sonra girecekleri kalfalık sınavlarında başarılı olmaları halinde “Kalfalık Belgesi” alabilirler.
3. Mesleğin Kanun kapsamına alındığı tarihte 18 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almış olanlar Bakanlıkça ilan edilecek tarihlerde Mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmaları halinde doğrudan kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “Kalfalık Belgesi” alabilirler.(Kanun maddesi: Geçici 1a/1).(Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır)
Başvuru Şartları:
1. Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte 19 yaşından gün almış olmak.
2. Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihten önce o işte çalıştığını Ek II formu ile belgelendirmek.
4. Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte 16-18 yaşlarında olanlar
kapsam ve süresi bakanlıkça belirlenecek eğitime tabi tutulduktan sonra kalfalık sınavlarına katılabilir ve bu sınavlarda başarılı olmaları durumunda “kalfalık Belgesi” alabilirler. (Kanun maddesi : geçici 1a/2).(Bu başvuru ancak af çıktığı zaman yapılır)
Başvuru Şartları:
1. Mesleğin kanun kapsamına alındığı tarihte 16-18 yaşlarında olmak
2. Mesleğin kanun kapsamında alındığı tarihte çalışıyor olmak.
5. (Denklik yoluyla) Yabancı ülkelerden alınmış kalfalık ustalık veya kurs belgeleri ile yurt içinde çıraklık okulları, Pratik sanat okulları, Mesleki ve Teknik Açık öğretim okulu, Halk Eğitim Merkezleri, Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezleri vb. kurumlardan alınmış belgeler çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimine geçişte değerlendirilir.(kanun maddesi:35)

"Kalfalık Belgesi" başvurusunda istenilen belgeler nelerdir?
1. Tamamı doldurulmuş EK II formu
2. Öğrenim belgesi aslı ve örneği
3. Nüfus cüzdanı aslı ve örneği
4. Dört adet vesikalık fotoğraf
5. Sağlık ve fiziki durumunun mesleğinin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olduğunu gösterir doktor raporu

Ek II veya Denklik Formunu Sitemizde "Dokumanlar" bölümünden veya size en yakın Mesleki Eğitim Merkezlerinden temin edebilirsiniz.
ÖNEMLİ! Bir kişinin kapsamda bulunan 112 meslek dallarından birinde kendisine ait işyeri açabilmesi için ya kendisinin "Ustalık Belgesi" olmalı yada ustalık belgesi sahibi birini işyerinde çalıştırıyor olmalıdır. Aksi takdirde kendisine ait işyeri açması mümkün değildir. Ayrıca işyerinde çırak çalıştırabilmesi içinde kanunen ya kendisinin "Usta Öğreticilik Belgesi" olmalı yada usta öğretici belgesi sahibi birini yanında çalıştırıyor olmalıdır. Ustalık Belgesi ve Usta Öğreticilik Belgesi olmayan işyeri sahipleri Bu belgeleri almak için kendilerine en yakın mesleki Eğitim Merkezlerine başvuruda bulunmalıdırlar.
Sayfa Eklenme Tarihi : 31.05.2011

Web Sitemiz 232554 kere ziyaret edildi.

Web sitemiz en iyi 1280x1024 çözünürlükte izlenebilir.


Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller (yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim, ses, işaret veya sair fikir ürünleri) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca korunmakta olup, hakları Zonguldak Elektrikçive Radyocular Odasına aittir. Web sitemizde yayınlanan tüm içerik ve materyaller Zonelko'nun yazılı izni olmadıkça kullanılamaz.

Designed And Coded By Gafur DANIŞ
©2011