Yazar Kasa
Bu defa, Maliye Bakanlığı'nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 473 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı satışları veya iş hasılatı 150.000,00-TL'nin altında kalanlar ile 2015 yılı içinde işe yeni başlayanlar ve yukarıdaki hadlere bağlı kalmaksızın bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler için yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu 01.01.2018 tarihine ertelenmiştir.


Bilindiği üzere 17.06.2013 tarih ve 2013/56 sayılı genelgemizle, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğunun 01.01.2016 tarihinden itibaren başlayacağı bildirilmişti.

 

            Ancak üyelerimizden gelen yoğun talep üzerine, Maliye Bakanlığı ile bizzat Genel Başkanımız tarafından yapılan görüşmelerde, yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğunun bir yıl daha ertelenmesi talep edilmiş, bu talep üzerine Maliye Bakanlığı’nca  25.12.2015 tarih ve 29573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 466 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği  ile yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu 2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı;

  • 150.000,00-TL’nin altında olanlar için 01.01.2017 tarihine,

  • 150.000,00-TL – 500.000,00-TL arasında olanlar için 01.10.2016 tarihine,

  • 500.000,00-TL – 1.000.000,00-TL arasında olanlar için 01.07.2016 tarihine,

  • 1.000.000,00-TL’nin üzerinde olanlar için de 01.04.2016 tarihine ertelenmiş

    ve bu husus 25.12.2015 tarih ve 2015/88 sayılı genelgemiz ile teşkilatımıza duyurulmuştu.

     

    Bu defa, Maliye Bakanlığı’nca 05/08/2016 tarih ve 29792 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 473 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; 2014 yılı satışları veya  iş hasılatı 150.000,00-TL’nin altında kalanlar ile 2015 yılı içinde işe  yeni başlayanlar ve yukarıdaki hadlere bağlı kalmaksızın bilgisayar bağlantılı ödeme kaydedici cihazları kullanan mükellefler için yeni nesil yazarkasa kullanım zorunluluğu 01.01.2018 tarihine ertelenmiştir.

Haber Eklenme Tarihi : 10.08.2016